Ασφάλεια στο διαδίκτυο- Εξ΄ απαστάσεως εκπαίδευση

Οδηγίες και συμβουλές του Υπουργείου Παιδείας για ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

ΣΥΝ_1 elearning

ΣΥΝ_2 teleworking

ΣΥΝ_3_ΦΥΛΛAΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ geniko

ΣΥΝ_4 Φυλλάδιο συμβουλές γονείς

Πρόσθετες πληροφορίες