ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς

ΤηνΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου για τις Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις, στις 13:15μ.μ επίσης θα ενημερωθείτε για την πρόοδο & και τις δεξιότητες (κοινωνικές – συναισθηματικές) των παιδιών από τους/τις δασκάλους/ες.

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, λόγω Γενικής Συνέλευσης και εκλογών στο Σύλλογο Δασκάλων.

Πρόσθετες πληροφορίες