ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

αρχίζουν την 1-3-2022 και λήγουν στις 20-3-2022

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου

είναι τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής.

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα

προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

(μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός νερού ή ρεύματος ή τηλεφώνου)

Πρόσθετες πληροφορίες