ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-2020 αρχίζουν την 6-5-2019 και λήγουν στις 20-5-2019

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής.

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός νερού ή ρεύματος ή τηλεφώνου)

5. Αίτηση για ολοήμερο (για εργαζόμενους γονείς, άνεργους, μονογονεΐκές οικογένειες που το έχουν ανάγκη)

Πρόσθετες πληροφορίες