Πρωτότυπες Πασχαλινές Ευχές

Με έναν ηλεκτρονικό πρωτότυπο τρόπο  στέλνει τις  πασχαλινές ευχές του σε όλους μαςο κ Στέργιος Πλιάτσικας (εκπαιδευτικός πληροφορικής του σχολείου μας ). 

Να του ευχηθούμε και εμείς και του χρόνου με υγεία και κάθε τι  καλό

Πατήστε πάνω στο λινκ για να δείτε την κάρτα και να απολαύσετε τις εκπλήξεις που μας στέλνει.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F1305520999973781507%3Ffbclid%3DIwAR3qw2Yx4pyRKhE8UYZVNLQrwRZB_Kmq2vFjW6qAe19QViKfIUXdRCcrrxU&h=AT23lBGMACplMnewr_xEtgoDu7lFGPU6LGsNSqpJOU1-_I5Xu8cCIEuL_r6NJaBCnwMV4YxQIl7a4qeLvVeWt18q_rpm6kpoXRaiJSTdRYzhuI3ytMC6gTXo5DqpmexHLjfo9VCPhnANh9e5cSQ

Σχολικό ταχυδρομείο

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση του Σχολικού μας Ταχυδρομείου ως καλής - καινοτόμας πρακτικής στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου οργανωμένου από τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου τη σχολική χρονιά 2015-2016:

Δράσεις για την αποδοχή της ετερότητας: Σύνδρομο Asperger

Τα χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Άσπεργκερ παρουσιάστηκαν ως καλή-καινοτόμα πρακτική και στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου οργανωμένου από τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου:

Πρόσθετες πληροφορίες