Προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση

Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

 

 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες