Δράσεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία 2016

Δείτε τα  παιχνίδια που έπαιξαν τα παιδιά στην αυλή  με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου,  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία... 

 

Πρόσθετες πληροφορίες