Παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου παράλληλης στήριξης στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας

Η  παρουσίαση αυτή έγινε μετά από προτροπή του διευθυντή του σχολείου μας από την εκπαιδευτικό Αντωνία Κωσταρή την σχολική χρονιά 2014-2015 και είχε σκοπό να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το προφίλ των μαθητών που υποστηρίζονται με παράλληλη στήριξη, για τις δεξιότητες, τις δυσκολίες τους και τις διδακτικές τεχνικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να εκπαιδευτούν. 

Πρόσθετες πληροφορίες