Εκφράζομαι μέσα από την τέχνη.

Εκφράζομαι μέσα από την τέχνη.

Παρατηρήσαμε πολύ προσεκτικά τον πίνακα του  Matt  Mahurin, με τίτλο "Bullying"

Στη συνέχεια γράψαμε:

α. Τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας ;

β. Πώς το καταλάβατε; Τι είναι αυτό που σας έκανε να το πείτε; "Διαβάζουμε " τη γλώσσα του σώματος και όλα τα στοιχεία που μας δίνει ο πίνακας.

Ακολούθησε σχετική συζήτηση και είδαμε το ψηφιακό παραμύθι

"Το τσαλακωμένο χαρτί".

Μετά ζωγραφίσαμε τις δικές μας εμπειρίες και καταλήξαμε σε ανάλογα συμπεράσματα.

 

Πρόσθετες πληροφορίες