Πασχαλινές Κάρτες από την Δ’ και Ε’ τάξη (e-Twinning)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ και Ε’ τάξης ετοίμασαν πασχαλινές κάρτες για τους e-Twinningφίλους τους με ευχές για ειρήνη, αγάπη και ευτυχία στον κόσμο. https://animoto.com/play/ChQT3OEs0JIiKkYr95k8Dg

Πρόσθετες πληροφορίες