Διαδικτυακές συναντήσεις των τάξεων Ε’ και Στ’ με μαθητές σχολείου της Ρουμανίας (e-Twinning)

Στο πλαίσιο προγράμματος e-Twinningμε τίτλο «FriendsBeyondBorders” στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές των τάξεων Ε’ και Στ’ του σχολείου μας πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές  συναντήσεις με τους μαθητές αντίστοιχων τάξεων σχολείου της Ρουμανίας (Vulcan School, Romania) στις 30-03-22 και 06-04-22. 

Τα παιδιά με μεγάλο ενδιαφέρον έκαναν ερωτήσεις και έδωσαν απαντήσεις σχετικά με την πόλη, τα ενδιαφέροντά, τη σχολική τους ζωή και τον τόπο τους.

Πρόσθετες πληροφορίες