Σχολικό ταχυδρομείο

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση του Σχολικού μας Ταχυδρομείου ως καλής - καινοτόμας πρακτικής στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου οργανωμένου από τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου τη σχολική χρονιά 2015-2016:

Πρόσθετες πληροφορίες