Δράσεις για την αποδοχή της ετερότητας: Σύνδρομο Asperger

Τα χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Άσπεργκερ παρουσιάστηκαν ως καλή-καινοτόμα πρακτική και στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου οργανωμένου από τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου:

Πρόσθετες πληροφορίες